CÔNG TY TNHH TMDV KHĂN NGUYỄN

Address:
Address: 97 Van Cao Street, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, HCM
Factory: 782 Provincial road #7, Hamlet Cho, Phuoc Thanh Ward, Cu Chi District, HCMC
Email:
tamnt@khannguyen.com.vn
Phone:
Phone: (028) 6254 7805
Fax:
Fax: (028) 6254 7808
Mobile:
Mobile phone: 0902806229
Miscellaneous Information:
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Send an Email